wordki.pl - nauka słówek
Adam czas przeszły part 1
autor: daraw
beat,beat, beatenbił, pokonał
become,became, becomestał się, został
begin,began, begunzaczeło się
blow,blew, blownwiało,dmuchało
break,broke, brokenwłamał się
breed,bred, bredhodował
bulid,bulit, bulitbudował
burn,burnt, burntpaliło się
burst,burst, burstrozerwało się
buy,bought, boughtkupował
catch,caught, caughtłapał
choose,chose, chosenwybierał
come,came, comepszyszedł
do,did, donerobił
draw,drew, drawnrysował,remisował
drive,drove, drivenprowadził
fall,fell, fallenspadał
feel,felt, feltczuł się
fight,fought,foughtwalczył
find,found, foundznalazł
fly,flew, flownleciał
get,got, gotdostał
give,gave, givendał
go,went, goneszedł
have,had, hadmiał
hear,heard, heardsłuchał
hit,hit, hituderzył
hurt,hurt, hurtranił
keep,kept, kepttrzymał