wordki.pl - nauka słówek
WSZYSTKIE czasowniki nieregularne
autor: malkon99
arise arose arisenpojawić się
awake awoke awokenobudzić
be/am/is/are was/were beenbyć
bear bore borneznosić, udźwignąć coś, żywić (urazę)
beat beat beatenbić
become became becomestawać się, zostawać kimś/czymś
begin began begunzaczynać
bend bent bentzginać, nachylać
bet bet betzakładać się, obstawiać
bind bound boundwiązać, złączyć, oprawić (książkę)
bite bit bittenugryźć
bleed bled bledkrwawić
blow blew blownwiać, dmuchać
break broke brokenłamać, pękać, rozbić, tłuc
breed bred bredhodować, wychować, rozmnażać się
bring brought broughtprzynosić, przyprowadzić
build built builtbudować
burn burned/burnt burned/burntpalić, parzyć, płonąć
buy bought boughtkupować
cast cast castrzucić, zrzucić
catch caught caughtłapać
choose chose chosenwybierać
cling clung clungprzywrzeć, uczepić się, trzymać się kurczowo
come came comeprzyjść, przyjechać
cost cost costkosztować
creep crept creptskradać się, zakradać, piąć się, podchodzić
cut cut cutciąć, kroić, skaleczyć
deal dealt dealtrozdawać, postępować, mieć do czynienia, radzić sobie
dig dug dugkopać (np. w ziemi)
do did donerobić
draw drew drawnrysować, pociągnąć, remisować
dream dreamed/dreamt dreamed/dreamtśnić, marzyć
drink drank drunkpić
drive drove drivenprowadzić, kierować się czymś
eat ate eatenjeść
fall fell fallenpadać, upadać, spadać
feed fed fedkarmić, żywić
feel felt feltczuć
fight fought foughtwalczyć, bić się
find found foundznaleźć
fit fit fitpasować
flee fled fledumykać, uciekać, opuścić
fling flung flungrzucić, cisnąć
fly flew flownlatać
forbid forbade forbiddenzabraniać
forget forgot forgottenzapominać
forgive forgave forgivenwybaczać
forsake forsook forsakenporzucać, zaniechać, opuścić
foretell foretold foretoldprzepowiadać, przewidywać
freeze froze frozenzamarzać
get got gotdostawać
give gave givendawać
go went goneiść
grind ground groundzemleć, rozkruszyć, zgrzytać, ostrzyć, trzeć
grow grew grownrosnąć
hang hung hungzawieszać (coś, np. obraz)
have had hadmieć
hear heard heardsłyszeć
hide hid hiddenchować, ukrywać
hit hit hituderzać
hold held heldtrzymać, utrzymywać, posiadać
hurt hurt hurtranić, boleć
keep kept kepttrzymać
kneel knelt/kneeled knelt/kneeledklękać, klęczeć
knit knit/knitted knit/knittedrobić na drutach
know knew knownznać, wiedzieć
lay laid laidpołożyć, kłaść
lead led ledprowadzić
leap leapt/leaped leapt/leapedskakać
learn learnt/learned learnt/learneduczyć się
leave left leftopuszczać, wyjeżdżać, zostawiać
lend lent lentpożyczać
let let letpozwalać
lie lay lainleżeć, kłaść się
light lighted/lit lighted/litzapalać, rozpalać, oświetlać
lose lost losttracić, zgubić
make made maderobić
mean meant meantznaczyć, oznaczać; mieć na myśli
meet met metspotykać, poznać
pay paid paidpłacić
put put putkłaść
quit quit quitrzucać, opuszczać
read read readczytać
ride rode riddenjeździć
ring rang rungdzwonić
rise rose risenpodnosić się, wzrastać, wschodzić (o słońcu)
run ran runbiec
saw sawed sawnpiłować
say said saidmówić
see saw seenwidzieć
seek sought soughtszukać, poszukiwać
sell sold soldsprzedawać
send sent sentwysyłać, słać
set set setumieszczać, ustawiać, zachodzić (o słońcu), osadzić, nastawić, wyznaczyć
shake shook shakentrząść, potrząsać
shed shed shedzrzucać, pozbywać się
shine shone shoneświecić, błyszczeć
shoot shot shotstrzelać
show showed shownpokazywać
shrink shrank shrunkkurczyć się, zbiegać
shut shut shutzamykać
sing sang sungśpiewać
sink sank sunktonąć (o statku), zapadać się
sit sat satsiedzieć, siadać
slay slew slainzabijać
sleep slept sleptspać
slide slid slidślizgać się, zjeżdżać
sling slung slungcisnąć, miotać
speak spoke spokenmówić
spend spent spentspędzać, wydawać
spin spun spunkręcić, zakręcić czymś/się, obrócić
split split splitdzielić, rodzielać
spread spread spreadrozchodzić się, rozprzestrzeniać, rozkładać, rozpościerać, rozsmarować
spring sprang sprungprzeskakiwać, wyskakiwać
stand stood stoodstać
steal stole stolenkraść
stick stuck stuckwbijać, wtykać, przyklejać, wystawić
sting stung stungżądlić
stink stank stunkśmierdzieć, cuchnąć
strike struck struckuderzyć, wybijać
strive strove strivenzmagać się z czymś, dążyć, starać się, podejmować wysiłek
swear swore swornprzysięgać, przeklinać
sweep swept sweptzmiatać, zamiatać
swim swam swumpływać
swing swung swungmachnąć, zakołysać
take took takenbrać
teach taught taughtuczyć
tear tore torndrzeć, rozdzierać
tell told toldmówić
think thought thoughtmyśleć, sądzić, uważać
throw threw thrownrzucać
tread trod troddenkroczyć, stąpać, deptać
wake woke wokenbudzić
wear wore wornnosić, zakładać
weep wept weptpłakać, szlochać
understand understood understoodrozumieć
win won wonwygrywać
wind wound woundnawijać, nakręcać, wić się
wring wrung wrungwykręcić, wyżąć coś, wycisnąć
write wrote writtenpisać