wordki.pl - nauka słówek
rzeczowniki niepoliczalne
autor: martynka02
food ( fud )jedzenie
bread ( bred )chleb
toast ( teust )grzanka, garzanki
coffee (kafe )kawa
juice (dżus)sok
water (łoter )woda
beer ( bie )piwo
cocoa ( koukou)kakao
champagne (szampein)szampan
flour ( flaue )mąka
soup ( sup )zupa
wine ( łajn )wino
cheese ( cziz )ser
butter ( bater)masło
meat ( mit )mięso
Ham ( hem )szynka
margarine ( ma:dżeri:na)margaryna
mustard ( masted )musztarda
marmalade ( mameleid )marmolada
mayonnaise ( majonez )majonez
salt (solt)sól
sugar (szuge )cukier
pepper ( pepe )pieprz
jam ( dżam)dżem
honey ( honej )miód
chocolate ( czoklyt)czekolada
bitter ( bite )gorzki
sweet ( słit )słodki
plain (plein)gorzki tylko do czekolady
fresh ( flesz )świeży
stale ( stejl )czerstwy, nieświeży
cold ( kold )zimny
hot ( hot )gorący