wordki.pl - nauka słówek
kl 5 unit 2 lekcja 7 english to go
autor: kinga11
you're genius!jesteś genialny!
perhaps.być może.
let's buy it!kupmy to!
that's tricky.to trudne.
we've got a problem.mamy problem.
what a pity.jaka szkoda.
wait a minute.poczekaj chwilę.