wordki.pl - nauka słówek
Przyimki
autor: kropaa
above/overnad
at the front/backz tyłu/przodu
behindza
betweenpomiędzy
inw
in front ofprzed
in the cornerw rogu
in the middlepośrodku
insidewewnątrz
nearblisko
next toprzy
onna
on the right/leftpo prawej/lewej stronie
oppositenaprzeciwko
outsidena zewnątrz
underpod