wordki.pl - nauka słówek
2015_11 Tasks & Responsibilities
autor: daraw
a job descriptionzakres obowiązków
a workpalcemiejsce pracy
a walkoutstrajk
accountability, responsibilityodpowiedzialność
to meet a tight deadlinedotrzymać piętego terminu
to facestawać w obliczu, stawać przed
to undertake (a project)podjąć się (np realizacji projektu)
to attend to sb/sthzająć się sprawą, obsłużyć kogoś
to stipulateokreślać , przewidywać (np warunki w kontrakcie)
to keep up withbyć na czasie z
to draw upsporządzić (umowę, budżet, plan, listę)
to reportzgłaszać (coś komuś)
to processrozpatrywać
to fosterpromować, wspierać
to show sb aroundoprowadzać kogoś po
to turn in/to hand inskładać, oddawać (pracę)
to call offodwołać (spotkanie)
to take on (e.g new duties, a new project)brać na siebie (np. nowe obowiązki, nowy projekt)
to break downpodzielić, rozbić
to deal withradzić sobie, uporać się z
to see to sthdopilnować czegoś
to assignprzydzielać (np. obowiązki)
to liaisewspółpracować, służyć jako łącznik, kontaktować się z
to accomplish (a task)wykonać (np. zadanie)
to be tied up innie móc się skądś wyrwać
first thing(tomorrow)(jutro) z samego rana
conscientiouslysumiennie
outstandingzaległy
immenselyogromnie
rewardingdający satysfakcję