wordki.pl - nauka słówek
3 formy czasownika
autor: daraw
think-thought-thoughtmyśleć
give-gave-givendawać
pay-paid-paidpłacić
find-found-foundznależć
read-read-readczytać
write-wrote-writtenpisać
wear-wore-wornnosić/ubierać
choose-chose-chosenwybierać
begin-began-begunzaczynać
know-knew-knownwiedzieć
see-saw-seenwidzieć
run-ran-runbiegać
travelpodróżować
to sunbatheopalać się
walkspacerować
to look forszukać
to organiseorganizować
to promiseobiecywać
to trekwędrówka
cyclejeżdżić
to trypróbować
to get dressedubierać
to describeopisywać
to completezakończyć
to guideprzewodzić
to dislikenie lubieć
to mustmusieć