wordki.pl - nauka słówek
2015_12
autor: daraw
to stuck in a rutpopaść w rutynę
dead-end (job)bez perspektyw, przyszłości
a pittancenędzne grosze, psie pieniądze
to live on a pittance* klepać biedę
run of the mill*przeciętny, mundane
working against the clock*deadline with small quantity of time
to be up to ears/eyes in work*so much to do
to be snowed under*być przywalony robotą
a logkłoda
in abundance ( food was in abundance )w obfitości
to observezauważyć, obserwować
accord on sth ( to be in accord with sth )porozumienie, zgoda w sprawie czegoś
buffet (cold buffet)bar, kredens, przyjęcie na stojąco
closetszafa wnękowa, gabinet, ubikacja
combatantbojownik, walczący
consequent (to be consequent upon sth) the rise in prices consequent upon the fall in the dollar wznastępstwo, powód czegoś, konsekwencja
eventualkońcowy, ostateczny
expertiseznajomość czegoś, znawstwo
fabricmateriał, tkanina
genialłągodny, miły, sympatyczny
lecture on or about smthwykład, kazanie
lunaticobłąkany, szalony
manifestwyraźny, oczywisty, lista (pasażerów statku)
mistification,zdumienie, mistyfikacja
obscureniejasny, nieokreslony, mroczny
paragraphakapit, krótki artykuł,
proscpect of sth/of doing sthperspektywa,szansa, nadzieja na coś
rapport (in rapport with sb)dobre stosunki między kimś
rent, for rentczynsz, do wynajęcia
wagonfura, furmanka,ciężarówka