wordki.pl - nauka słówek
UNIT 1 - zadanie 18 (textbook)
autor: aibofobia
mince one's wordsowijać w bawełnę
a man of few wordsmałomówny człowiek
paint a pretty pictureprzedstawiać coś tylko w pozytywnym świetle
by word of mouthz ust do ust, pocztą pantoflową
speak one's mindmówić, co się myśli
let somebody in on a secretzdradzić komuś sekret
make small talksprowadzić gadkę szmatkę
hold one's tonguetrzymać język za zębami , powstrzymać się przed powiedzeniem czegoś niemiłego
talk is cheapgadać każdy potrafi, liczą się czyny nie słowa
be the talk of the townbyć na ustach wszystkich