wordki.pl - nauka słówek
UNIT 5 - zadanie 4 (workbook)
autor: aibofobia
hold out fordomagać się
incidence ofczęstotliwość występowania czegoś
have difficultymieć trudności z czymś
insight intowgląd w coś
contribute toprzyczynić się do czegoś
trend towardstendencja do czegoś