wordki.pl - nauka słówek
school punishment
autor: klaudiG
unifyujednolicić
uniformly dressedjednolicie ubrani
imitatenaśladować
corporal punishmentkara cielesna
canewychłostac/rózga do bicia
pull by the earciągnąc za ucho
kneel down on peas bagsklęczeć na grochu
be given a detentionzostawać w kozie
write linespisac kilka razy
be sent to the class cornerdo kata
notify the parents about the misbehaviourpowiadać rodziców o złym zachowaniu
get a warningdostawac ostrzeżenie
be sent to the head teacherdo dyrektora
cram/swotwkuwać
suspendzawieszać