wordki.pl - nauka słówek
2016.01 Idiomy i inne
autor: daraw
to stand sb up*wystawić kogośdo wiatru i nie przyjść
to brag to, to boast of sthprzechwalać się
to skyrocketwzrastać w gwałtownym empie
a surge in sthnagły przypływ, gwałtowny wzrost
to get wind of sth*zwietrzyć coś
to drop a ball*to make a mistake, especially by doing something in a stupid or careless way
to lay out (a plan)* to plan or explain something very carefully and in great detail
on a back burner (After months on the back burner, the debate about privacy is about to be renewed)* not getting or needing immediate attention
to put sth off* to ​decide or ​arrange to ​delay an ​event or ​activity until a ​later ​time or ​d
cheapskatesknera
to rip sb off*orżnąć kogoś