wordki.pl - nauka słówek
U1 red
autor: kakilaki
equally matchedrówno dobrani
weaksłaby
factorczynnik
competitorzawodnik
equallyna równi
matchdopasować
likelyprawdopodobne
accordingzgodnie z
one-on-onejeden na jednego
opponentprzeciwnik
skillumijętność
contestantzawodnik uczestnik
sufficientwystarczająco
balanceszala
number of timesile razy
not simply by chancenie przez przypadek
significantznaczące
researcherbadacz
similarpodobne
brightjasne
stand outwyróżniać się
advantagezaleta
clevermądry
seemswydawać się
reddenczerwienić
increasezwiększyć podnieść
beakdziób
flashlampa błyskowa
indicatorwskaźnik
speciesgatunki
matewspółpracownicy
meanwhilepodczas gdy w międzyczasie
considerzastanowić
implication.