wordki.pl - nauka słówek
Szukanie pracy
autor: Rextive
uczy się (130)
believe in oneselfwierzyć w siebie
achieveosiągnąć
address for correspondenceadres do korenspondencji
ambitionambicja
application formformularz
apply application for a jobubiegać się o pracę
candidatekandydat
careerkariera zawodowa
certificatecertyfikat
CVżyciorys
driving licenceprawo jazdy
educationwykształcenie
employerpracodawca
employmentzatrudnienie
employment historydoświadczenie zawodowe
equal opportunities employerpracodawca dbający o równouprawnienie
experiencedoświadczenie
fill in a formwypełnic formularz
flexible working hoursruchomy czas pracy
fluentpłynny
full-time jobpraca na pełny etat
interviewrozmowa w sprawie pracy
job advertoferta pracy
IQ testtest na inteligencje
part-time jobpraca w niepełnym wymiarze godzin
practical knowledgewiedza praktyczna
qualificationskwalifikacje
qualifiedwykwalifikowany
responsibilityodpowiedzialny
satisfyingsatysfakcjonujący
skillsumiejętności
small buisnessmały buisness
staffpersonel
start buisnesszałożyc firmę
successfulodnoszący sukcesy
suitable/unsuitableodpowiedni/nieodpowiedni
temporary jobpraca czasowa
unemployedbezrobotny
vacancywolny etat