wordki.pl - nauka słówek
oceny i egzaminy 2
autor: kropaa
GCSEsbrytyjski odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
get an A/a B/a C/... in a testdostać piątkę/czwórkę/trójkę/ ... z testu
get the results (of a test/an exam)dostać wyniki (testu/egzaminu)
mark/gradestopień
pass an exam/a testzdać egzamin/test
prepare for examsprzygotowywać się do egzaminów
retake an examponownie przystępować do egzaminu
revise/study for examspowtarzać materiał/uczyć się do egzaminów
school-leaving examegzamin na koniec nauki w szkole
take an examprzystępować do egzaminu
topictemat
school reportsemestralny raport o wynikach w nauce, świadectwo szkolne
short/spot testkartkówka