wordki.pl - nauka słówek
życie szkolne
autor: kropaa
attenduczęszczać
classklasa (grupa uczniów)
compulsoryobowiązkowy
concentrateskupić się
disturbprzeszkadzać
extra/extracurricular activitieszajęcia dodatkowe
learnuczyć się
lesson/classlekcja
(lunch)breakprzerwa (na lunch)
(Maths) competitionkonkurs (matematyczny), olimpiada (matematyczna)
optionalnieobowiązkowy, dobrowolny
parent-teacher meetingwywiadówka
school tripwycieczka szkolna
school uniformmundurek szkolny
summer/winter holidaywakacje/ferie
teachuczyć
timetableplan lekcji
year/formklasa (rok nauczania)
after-school clubkółko zainteresowań
charity eventimpreza dobroczynna
graduation ceremonyuroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły średniej
life skills classeszajęcia z przydatnych umiejętności życiowych
science fairpiknik naukowy
set bookslektury szkolne
termsemestr