wordki.pl - nauka słówek
Klaudyna 8
department storedom towarowy
shopping mallgaleria handlowa
produceprodukt (żywność)
to handoddać,wręczać, doręczać
to set up/ the market/ The companyotwarcie sklepu firmy
a drawerszuflada
a pendantzawieszka, wisiorek
beadskoraliki
a scarfe/a shawlszal
a tableclothobrus
the stationerysklep z art. papierniczymi, biurowymi
a aapplianceurządzenie, przyrząd np elektr.
embroideredhaftowane, zdobione
it doesn't refer to sthto tego nie dotyczy
cubiclekabina, klitka
to meet the demandsprostać zapotrzebowaniu
shortage/lack ofbrak, deficyt
teleworkingpraca zdalna
to deterioratepogarszać, podupadać
to stand over smbstać nad kimś
to supervisenadzorować, kontrolować
likelyprawdopodobnie
unlikelymało prawdopodobnie
apparentlypodobno, najwyraźniej
hopefullyufnie, miejmy nadzieję
definitelyzdecydowanie
to take measurespodjąć kroki, środki
crucial/ significant/essential/importantistotny, decydujacy, przełomowy
powerlybieda, ubóstwo
forecastprognoza, przepowiadać
estimateoszacowanie, oszacować
sparcelyrzadko
impactwpływ, uderzenie, wstrząs
to occurwydarzyć się, występować
obviouslyoczywiście
to bid on sthlicytować coś
commoditiesartykuły, towar
stockakcje
to place an orderzłożyć zamówienie
to harvestzebrać (zbiory)
to arrange in rowsułożyć w rzędach
duty feesopłata celna
tradehandel, branża, rzemiosło
I tend to agree with..Skłaniam się, zgadzam z...
promotion prospectperspektywy rozwoju
feedbackopinie, zwroty (np. do osoby)
enrolzapisać się
currentlyaktualnie
actuallyw rzeczywistości
to praisechwalić
to criticisekrytykować, ganić
to run/a meeting/project/businessprowadziś /spotkanie/projekt/interes
to take advantage of sbzdobyć nad kimś przewagę
to use sb.wykorzystać kogoś
to be between jobs/unemployedbyć niezatrudnionym
to be moonlighting/ butning the midnight oilpracować po nocy
land a job/obtain a jobdostać pracę
pay hike/raise in salaryzwyżkująca płaca
travel allowancediety za czas podróży
to pass the buckwymigiwać się
an incentivezachęta, motywacja
working like a dogb. ciężko pracować
knock off earlypójść wczesniej spać
cush jobpraca marzeń
the next one is on menastępny raz ja stawiam
Drink's on the housedrinki na koszt firmy
Thank you for sacrifice your timedziękuję za poświęcony mi czas
Thanks for helping medziękuję za pomoc
Thanks for showing medziękuję za pokazanie mi..
Do you mind if I open the window?Nie masz nic przeciw, abym otworzył okno?
Not at allnie ma za co (kiedy ktoś dziękuje)
Anytimezawsze do usług
to be stuck in a rututknąć w rutynie
properodpowiedni
desirepragnienie, chęć
resolverozwiązać (problem)
abide byprzestrzegać
attractpociągać, przyciągać (uwagę)
fadchwilowa moda
persuasionperswazja
addressadres, przemówienie, odbiorca
gatherzbierać
primarilygłównie
accessdostęp
allocateprzeznaczyć, przydzielać
compatiblezgodny
displaypokaz, wystawa
figure outrozwiązać (problem) pojąć
warningostrzeżenie
durabletrwały
recurpowtarzać się
stockakcje, zbiory
facilitateułatwiać
networksieć
replacezastąpić
sharpostry, inteligentny
assemblegromadzić, składać
beforehanduprzednio
layoutukład, plan
proofdowód
revisepoprawić, zrewidować
abundantobfity, szczodry
accomplishmentosiągnięcie, zrealizowanie
commensuratewspółmierny
submitzatwierdzić, dostarczyć, wysłać
confidencepewność siebie
constantlystale, niezmiennie
abilityzdolność
call inprzywołać, zapraszać
hesitantniepewny, niezdecydowany
weaklysłabo
conductprzewodzić, postępek, kierować
keep up withnadążyć za..
look up toszanować
updateaktualizacja
eligiblewybieralny, nadający się
vestednabyty, usankcjonowany
achivementosiagnięcie, realizacja
meritzasługa
recognitionuznanie
barginokazja, transakcja
mandatoryobowiązkowy
merchandisetowar
diversifyurozmaicać
enterpriseprzedsiębiorstwo
maintainutrzymać
obtainuzyskać
prerequisitewarunek wstępny
smoothgładki, łagodny
sourceźródło
stationerymateriały biurowe
accuratelydokładnie
carriernośnik, przewoźnik
fulfillspełnić
integralniedzowny, integralny
inventoryinwentarz
shipstatek, ładować, załadować
sufficientlydostatecznie
chargeopłata, ładunek
compileskompilować, opracować
estimateszacować
imposenarzucać, nakładać
promptlynatychmiast
rectifyprostować
termswarunki, termin
statementkomunikat, oświadczenie