wordki.pl - nauka słówek
Conferences & Meetings
autor: daraw
a venuemiejsce (imprezy , spotkania)
Annual General MeetengDoroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
a briefinginstruktaż, odprawa, spotkanie informacyjne
a summitspotkanie na szczycie
an itineraryplan podróży
a delegatedelegat
the minutesprotokół
an attendeeuczestnik spotkania
time constraintsograniczenia czasowe
a follow-upuzupełnienie, kontynuacja
to be held, to take placeodbyć się (o spotkaniu)
to submitskładać (np podanie)
to arrangeprzygotować, zorganizować
to stick totrzymać sięe (np planu, zasad)
to put forwardprzedłożyć, przedstawić (np. propozycję)
to vote for/againstgłosować za/przeciw
to come uppojawiac się, wychodzić (w rozmowie), zbliżać się ( o terminie)
to take notesrobić notatki
to take downzapisywać
to run over (time)przeciągać, przedłużać
to go into detailswchodzić w szczegóły
to adjournprzełożyć, odroczyć
to chairprzewodniczyć
to bring forwardprzenieść na wcześniejszy termin
to bring upporuszać (np temat, kwestię)
to call offodwołać
to put off, to put backprzekładać na później
to wander off the pointodbiegać od tematu
at the latestnajpóźniej
far in advancez dużym wyprzedzeniem