wordki.pl - nauka słówek
U2 portrait of an artist
autor: kakilaki
influencewpływ
balancedzrównoważony
biasedstronniczy uprzedzony BAJAEST
althoughmimo że
consequentlyw konsewkencji
despitepomimo
on the other handz drugiej strony
neverthelessjednakże niemniej jednak NEVERELES
even thoughnawet jeśli
whilepodczas gdy
in contrastw przeciwieństwie
howeverjednak jakkolwiek
because of thisz tego powodu
for the reasonz tego powodu 1
thereforedlatego
commaprzecinek
praisechwalić
adjectiveprzymiotnik
linkerłącznik
appearpojawić zjawić sie
audiencepubliczność
written downzapisany
instaltynatychmiast
spotlightświatło reflektora