wordki.pl - nauka słówek
kl 5 unit 7 english to go
autor: kinga11
Cheer up, Matt.głowa do góry Matt
it's not the end of the worldto nie koniec świata
it was awesomebyło wspaniale
stop thinking about your stomach all the timeprzestać ciągle myśleć o jedzeniu
Let me thinkDaj mi pomyśleć
Hold it a secondpoczekaj chwilę
I've got it!mam!
what was the house like?jaki był dom?