wordki.pl - nauka słówek
Angielski Part 1
autor: Lubo
be was were beenbyć
beat beat beatenbić
become became becomestawać się
begin began begunzaczynać
bet bet bet or bettedzakładać się
bite bit bittengryżć
blow blew blowndmuchać wiać
break broke brokenpsuć się, łamać
bring brought broughtprzynosić
build built builtbudować
burn burnt burntpalić się
burst burst burstpękać, rozerwać (się)
buy bought boughtkupować
catch caught caughtłapać
choose chose chosenwybierać
come came comeprzychodzić
cost cost costkosztować
cut cut cutciąć
do did donerobić
draw drew drawnrysować