wordki.pl - nauka słówek
Angielski Part 5
autor: Lubo
take took takenbrać
teach taught taughtuczyć kogoś
tear tore torndrzeć, rwać
tell told toldpowiedzieć
think thought thoughtmyśleć sądzić
throw threw thrownrzucać
understand understood understoodrozumieć
wake woke wokenbudzić się
wear wore wornnosić (ubranie)
win won wonwygrywać
write wrote writtenpisać