wordki.pl - nauka słówek
ON SCREEN INTERMEDIATE SB 5 A&B
hold a fascinationbyć fascynacją
forensicstechniki śledcze
cluetrop, wskazówka
crime scenemiejsce zbrodni
in the course of a dayw ciągu dnia
fatalśmiertelny
officer-in-chargedowódca
evidence/proofdowód
victimofiara
aidwsparcie, pomoc
illuminateoswietlić
wide angle lensobiektyw szerokokątny
overall viewszerokie spektrum
crucialniezbędny
detachedosobny
stay focusedpozostać skupionym
on callna wezwanie
medical examinerpatomorfolog
provide an accurate picturedostarczyć dokładne zdjęcia
discardporzucić, pozbyć się
impactwpływ
unpredictablenieprzewidywalny
crime casekryminalna sprawa
indicationwskazówka, oznaka
suspicious-lookingpodejrzanie wyglądajacy
ensureupewniać się
hiding placeskrytka
pilesterta
shedszopa
toolnarzędzie
deterodstraszać
attemptusiłować
verdictwyrok
escapeucieczka
courtsąd
innocentniewinny
find sb guiltyuznać za winnego
crimeprzestepstwo
sentence toskazywać na
weaponbroń
get away withwymigać sie od kary
accusedoskarżony
accuse sb of / charge sb withoskarżać kogoś
violatenaruszać
press chargeswnieśc oskarżenia
armed robberyrabunek z bronią
trialproces
commit the crimepopełnić przestępstwo
be accused of/be charged withbyc oskarżonym o
suspectpodejrzewać; podejrzany
identity theftkradziez tożsamości
handcuffskajdanki
break downzałamac się psychicznie, zawalić się
break upzerwać relację, zakończyć szkołę
break inwtrącić się do rozmowy
break outuciec, wybuchnąć (o wojnie)
break intowłamać się
investigateprowadzić dochodzenie
investigationśledztwo, dochodzenie
close-upzbliżenie
convicteduznany za winnego, skazany
convictwięzień, skazaniec
precautionsśrodki ostrożności
sentencewyrok
briefpoinformować (w skrócie, szybko)
handcuffskajdanki
crucialistotny, ważny, decydujący