wordki.pl - nauka słówek
04.2016 - FINANSE
autor: daraw
bottom linekońcowy wynik
shortfallniedobór, deficyt, manko, różnica, brak
profit marginmarża
revenueswpływy, dochody
cash cowżyła złota, doja krowa
gearing leveragedźwignia finansowa
solvencywypłacalność
fluctuationswahania
working kapitalkapitał obrotowy
receivablesnależności
payableszobowiązania
financial statementsprawozdanie finansowe
cash flow statementrachunek (sprawozdanie) z przepływów pieniężnych
to be in arrears withmieć zaległości w opłacaniu
letter of creditakredytywa
to go over budgetprzekroczyć budżet
to stay with a budgetzmieścić się w budżecie
to come towynosić, sięgać (o kwocie, rachunku)
to undervaluezaniżyć wartość, zbyt nisko wycenić
to account forstanowić (np procent)
to pass upprzepuścić (np ofertę)
to boostpobudzić
to stay afloatutrzymać się na powierchni
to resort touciekać się do
to be reflected inmieć odzwierciedlenie w
to overspendwydawać za dużo, przekraczać zaplanowane wydatki
to budget foruwzględniać w budżecie
to be duemijać (o terminie płatności)
by means ofza pomocą
pre-taxprzed opodatkowaniem
fluctuatingwahający się
outstandingzaległy