wordki.pl - nauka słówek
lesson 129
autor: stage9
How do you do?Jak się pan miewa? (na początek znajomości zamiast: Nice to meet you)
How are you?Jak się masz? (gdy kogoś widzimy po raz kolejny)
Nice to meet youMiło mi pana/panią poznać
Nice to see youMiło cię widzieć
underneathpod, poniżej (odpowiedniki: under, below)
underneath the seatpod siedzeniem
wanderwędrować, włóczyć się
I wandered around the old cityWędrowałam/Włóczyłam się po starym mieście
wonderzastanawiać się; też: cud
I wonder if I should go with themZastanawiam się, czy powinienem z nimi iść
distinguishrozróżnić
stillwciąż, nadal, jeszcze
Why are you still here?Dlaczego tu ciągle jeszcze jesteś?
yetjuż (w pytaniach); jeszcze nie (w przeczeniach)
Has he arrived yet? No, not yetCzy on już przyjechał? Nie, jeszcze nie
annoyanceirytacja, rozdrażnienie, zniecierpliwienie
stressstres, napięcie; też: akcent
according towedług
bandzespół, kapela; też opaska np. do włosów
disturbancezakłócenie (np. porządku), niepokoje
militarywojskowy
sweatpot, pocić się
shapekształt
carriagepowóz, kareta; też: wagon pociągowy
carsamochód; też: wagon pociągowy
aboutokoło, mniej więcej, wokół, o (kimś), po (np. jakimś miejscu)
It weighs about 50kgTo waży około 50 kg
Don't argue about politicsNie kłóćcie się o polityce
Don't worry about meNie martw się o mnie
Let's walk about this placePospacerujmy po tym miejscu
What about you?A co z tobą?/A ty co?/ A ty jak?
I'm Paulina. What about you?Jestem Paulina. A ty?
for weeks and weekstygodniami
bittergorzki
dissatisfactionniezadowolenie
neatschludny, porządny, staranny,
neat and tidyuporządkowany
povertyubóstwo
admirepodziwiać (coś, kogoś)
generoushojny
touch and goniebezpieczny, ryzykowny, niepewny; o mały włos
it's touch and goto bardzo ryzykowne, to wielkie ryzyko