wordki.pl - nauka słówek
robots
autor: aviete
whiffwoń, zapach
instantlynatychmiastowo
strikinguderzające
analogue and digital methodsmetody analogowe i cyfrowe
capture the scentwychwycić zapach
within the province of machinesbyć funkcją/ właściwością maszyn
smoke detectorsczujniki dymu
breathalyzeralkomat
olfactionpowonienie
artificial nosesztuczny nos
intrigueintrygować
sth as broad an seemingly subjectivecoś tak szeroko pojmowanego i pozornie subiektywnego
volatilelotne/ ulotne
evaporatewyparować
nasa cavityjama nosowa
neural receptorsreceptory (zakończenia nerwowe)
odorant receptor neuronsneurony receptorów węchowych
putridzgniły/ zatęchły
minisculeminuskułowy
samplespróbki
portableprzenośny, mobilny
a quartz crystal microbalane (QCM) sensorczujnik mikrowagi kwarcowej
quartz crystalkryształ kwarcowy
arrayzakres, wykaz
cantileverwspomagający
beamspołączenia
vaporpara
dyesbarwniki
metalloporphyrinsmetaloporfiryny
insufficientlyniewystarczająco
discriminatindyskryminujący
spoilagezepsucie się
odorszapachy
airborne scentzapach unoszący się w powietrzu
gruesomeokropne
sniffingwęszący
forensic applicationsaplikacje śledzące
bloodhoundpies tropiący
far-fetcheddaleko idący, przyszłościowy
peripheralperyferyjny, obwodowy