wordki.pl - nauka słówek
kl 5 unit 8 lekcja 6 English to go
autor: kinga11
it was my foultto moja wina
here are your camerasoto wasze kamery
i wonder what's nextciekawe,co dalej
good luckpowodzenia
calm downuspokuj się
that was a big mistaketo był duży błąd
i hope somam nadzieję
oh dearojej
what's the matterco się dzieje
my scanner isn't workingskaner nie działa
can i have a lookmogę rzucić okiem
excuze me can you help meprzepraszam czy możesz mi pomóc