wordki.pl - nauka słówek
01.02 -07.02
autor: malkon99
accuse sb of sthoskarżać kogoś o coś
admit to sthprzyznawać się do czegoś
anxietyniepokój
approve of sb/sthaprobować, pochwalać kogoś/coś
armed robberuzbrojony złodziej
armed robberynapad z bronią w ręku
be responsible for sthbyć za coś odpowiedzialny
blame sb for sthwinić, obwiniać kogoś za coś
coastlinelinia brzegowa
come up with sthznaleźć (rozwiązanie problemu)
community servicepraca społeczna (dobrowolna lub po wyroku)
compulsoryobowiązkowy
confine sb to sthograniczać się (do zrobienia czegoś)
death penaltykara śmierci
deter sb from doing sthpowstrzymywać, odstraszać (od czegoś)
disagreementrozbieżność zdań, niezgodność, sprzeczka
disbeliefniedowierzanie
dishonestynieuczciwość, oszustwo
disrespectbrak szacunku, lekceważenie
easy to usełatwy do użycia
fairsprawiedliwy, słuszny
fall out with sbpokłucić się z kimś, pogniewać
forgive sb for sthprzebaczać komuś coś
full moonpełnia księżyca
gang violencewojna gangów
get away with sth/doing sthuchodzić na sucho, upiec się komuś
get round to sth/doing sthzabierać się do czegoś
have the right to sthmieć prawo do czegoś
house arrestareszt domowy
illegalnielegalny
in the north of sthna północy czegoś
internet fraudoszustwo internetowe
justsprawiedliwy
knife crimezbrodnia z użyciem noża
life sentencedożywocie
limitingograniczający
live up to sthspełniać czyjeś oczekiwania
misbehaviourzłe zachowanie
misfortunenieszczęście, pech
mistreatmentznęcanie się, maltretowanie
much more, much bigger, far bigger, way biggersposoby na powiedzenie "więcej"
muggernapastnik uliczny, rabuś
muggingnapaść uliczna, rabunek uliczny
north of sthna północ od
obligatoryobowiązkowy, obowiązujący
on Internetw internecie
on footpieszo
offenceprzestępstwo
offenderprzestępca
optionaldobrowolny
own up to sthprzyznawać się do czegoś, wyznawać winę
peer pressurewzajemna presja
petty theftdrobna kradzież
prison termwyrok
prohibit sb/sth from doing sthzabraniać robienia czegoś
prohibitedzabroniony, zakazany
punish sb for sthkarać, wymierzać karę
put sth down to sthpodpisywać się pod czymś
put up with sb/sthznosić kogoś, wytrzymywać z kimś
raisepodnieść, jest rzeczownik
referencereferencja
relativewzględny
release sbuwalniać kogoś
restrictiveograniczający
risepodnieść, nie ma rzeczownika po
rob sb/sth of sthpozbawić coś, zrabować coś komuś
sentence sb to sthskazywać na coś
shoplifterosoba kradnąca towary ze sklepu
shopliftingkradzież towarów ze sklepu
speeding finemandat za przekroczenie dozwolonej prędkości
stop sb/sth from doing sthpowstrzymywać kogoś przed zrobieniem czegoś
take account of sb/sthbrać coś pod uwagę
theftkradzież
thiefzłodziej
to my surpriseku mojemu zaskoczeniu
unprofitableniezyskowny
vandalwandal
vandalismwandalizm
voluntarydobrowolny
without a doubtbez wątpienia
wheyserwatka