wordki.pl - nauka słówek
08.02 -14.02
autor: malkon99
a bit of laughtrochę śmiechu
a one-bedroomed flatpokój z jednym łóżkiem
a sense of identitypoczucie tożsamości
a two-bedroomed flatpokój z dwoma łóżkami
a victim of revenge shootingofiara mszczonej strzelaniny
accuracydokładność, precyzja
after a few yearspo kilku latach
amountilość
bandopaska, taśma
be involved inbyć zamieszanym w
be silentbyć cicho
bullyprześladować
centrecentrum
clerkurzędnik
codeszyfr
collidekolidować
compulsiveprzymusowy
controversialkontrowersyjny
convict ofskazać za
council estatekomunalne budownictwo
courageodwaga
criminalityprzestępczość
diggerkoparka
earn easy moneyzarabiać łatwe pieniądze
Eating fruits and vegetables is good for youJedzenie owoców i warzyw jest dobre dla ciebie
either ... or ...albo ... albo ...
end upskończyć (jakoś)
fall intowpaść w coś
gang mentialitymentalność gangu
get an idea ofwyrobić zdanie, wyobrazić
get ouf of controlwymknąć się z pod kontroli
get stuckutknąć
goodsrzeczy (materialne)
grabchwycić
hang out with otherswłóczyć się z innymi
he called out my score???
He ended up brokeSkończył połamany
He ended up as Prime MinisterSkończył jako premier
He ended up working as Prime MinisterSkończył pracując jako premier
he rode paston obok przejechał
headlinesnagłówki
hierarchyhierarchia
horrificokropny
jailwięzienie
leadprowadzić (np. życie)
lock upzamknięty na klucz
make a livingzarabiać na życie
mentornauczyciel życiowy
mess upmieszać w życiu
minormniejszy
mockwyszydzać
mock-upatrapa
put down on animals???
reflect on sthzastanowić się nad czymś
separateoddzielny
she looked at me in disbeliefpatrzyła na mnie z niedowierzaniem
she was born on a council estateona urodziła się w w budynku komunalnego budownictwa
show sb disrespectpokazywać komuś brak szacunku
specialistspecjalista
stabdźgnąć kogoś nożem
steering knucklezwrotnica
struggle towalczyć
take revenge onzemścić się
territorialterytorialny
These people are good to meCi ludzie są dobrzy do mnie
theatengrozić
thoughjednakże
traffic offencewykroczenie drogowe
treattraktować
trick intooszukiwać kogoś
truckciężarówka
untruthfulnieprawdomówny
upsetsmutny
work long hourspracować długie godziny