wordki.pl - nauka słówek
29.02- 06.03
autor: malkon99
nearbliski
nearlyprawie
Not only does he work full time but...Nie tylko pracuje na pełny etat ale...
self-reliancesamodzielność
self-reliantsamodzielny
reason forpowodem
discuss sthomawiać
spend money onwydawać pieniądze na
His problem is as serious asJego problem jest poważny jak
It's as serious a problem asTo jest tak poważny problem jak
the other oneinny ...
Being brought up withoutByć wychowanym bez
spotzauważyć
one in a thousandjedna na tysiąc osób
deception wizardtrick (magiczna sztuczka)
cluewskazówka, pomoc
correctionkorekta
contradictionsprzeczność
according tozawiązując do
make senseczynić sens
the law statesprawo określa
dis/approvedez(aprobować)
dis/approvaldez(aprobata)
varyróżnić się
due to, because of, owing toz powodu
have the right to a free trialmieć prawo do uczciwego procesu
take account of, take sth into accountbrać coś pod uwagę
act as deterrentdziałać coś jako odstraszać
commit a crimepopełnić czyn zabroniony
be concerned aboutbyć zaniepokojonym przez
opt for sthoptować za czymś
optionalfakultatywny
obligatoryobligatoryjny
take responsibility forbrać odpowiedzialność za coś
authorise sb to do sthautoryzować kogoś do zrobienia czegoś
an appropriate agewłaściwy wiek
encourage sb to do sthzachęcić kogoś do zrobienia czegoś
do paper roundsroznosić gazety
adulthoodwiek dojrzały
between the ages of 8 and 12pomiędzy 8 a 12 rokiem życia
recentniedawny
hold a driving licenceotrzymać prawo jazdy