wordki.pl - nauka słówek
07.03 -13.03
autor: malkon99
rejectodrzucać
achieveosiągnąć
own up = admitprzyznać się (2)
fall out with = have an argumentpokłócić się (2)
live up to = do as wellspełniać oczekiwania (2)
put up with = toleratetolerować (2)
get round to = find the timezabierać się do czegoś (2)
get away with = not be punished for sthupiec się coś komuś (2)
put down to = understand that sth is caused by sth elsepodpisywać się pod czymś (2)
incosideratenieuprzejmy
riprozerwać
limiting = restrictiveograniczony (2)
compulsory = obligatoryobowiązkowy (2)
just = fairsprawiedliwy (2)
illegal = prohibitedzabroniony (2)
voluntary = optionaldobrowolny (2)
legal = allowed by lawdozwolony (2)
mustmusieć (Present)
mustn'tnie wolno
canmóc
can'tnie móc
have tomusieć (+ Past)
may/mightmoże (konkretna sytuacja)
give bloododdać krew
schemeschemat
curfewgodzina policyjna
harmszkoda, krzywda
focus onskupić na
worthwhilewart
social serviceusługa społeczna
Yours faithfully(na końcu listu formalnego)
dispersalrozproszenie
varietyróżnorodność
fall apartrozpaść się
fall back on sb/sthznajdować oparcie w czymś
fall for sbzakochać się w kimś
fall for sthzostać oszukanym
fall out (with sb)kłócić się z kimś
fall throughnie powieść się
put sb upprzenocować kogoś
put sth up1) podwieźć 2) rozbić (namiot) 3) naprawić 4) zwiększyć
put up sthzaatakować
put up with sb/sthznieść kogoś/coś
fair electionuczciwe wybory
timelineoś czasu
long-termdługoterminowy
responseodpowiedź
astonished tozdumiony ...
describeopisać
earpiecesłuchawki
He took revenge on usOn zemścił się na nas
He was involved in a bank robberyOn był zamieszany w napad na bank
He was accused of shopliftingOn był oskarżony o kradzież sklepową
The situation is getting out of controlSytuacja wymyka się z pod kontroli
He pulled out a gunOn wyciągnął pistolet
She grow up in a poor council estateWychowała się w biednej kamienicy czynszowej
He makes a living out of selling picturesOn zarabia sprzedając swoje obrazy
He expressed himself by his musicOn wyraża siebe poprzez swoją muzykę
They closed the youth club. The young people will be hanging out on the streetsKlub młodzieżowy został zamknięty. Młodzi ludzie będą się włóczyć po ulicach
Parents are trying to help their children make good life choicesRodzice starają się pomagać dzieciom w podejmowaniu dobrych życiowych decyzji
He looked at me in disbeliefOn spoglądał na mnie z niedowierzaniem
The last decision of government may lead to raising taxesOstatnia decyzja rządu może spowodować wzrost podatków
You shouldn't insuilt peopleNie powinieneś obrażać ludzi
He can't stop lyingOn nie może przestać kłamać
bring aboutspowodować
BBC stands for ...BBC znaczy ...
He didn't turn outOn nie okazał się
He is suspected of armed robberyOn jest podejrzany o napad z bronią
Look me in the eyesSpójrz mi prosto w oczy
Due to his misbehaviour he got a detentionZ powodu jego złego zachowania został w kozie
You never gets away with this punishmentNigdy nie unikniesz tej kary
They are arguing about money all the timeOni się ciągle kłócą o pieniądze
He was finally admitted to his fraudOn się w końcu przyznał do winy
Everyone has the right to fair trialKażdy ma prawo do uczciwego procesu
If you don't apologize to him, he'll never forgive youJeżeli go nie przeprosisz, to nigdy ci nie wybaczy
Agony Aunt Columnkolumna porad osobistych
play right into the handsstrzelić gafę
let sb in onwtajemniczyć kogoś w coś
keep sth book fromtrzymać się z dala
confine inzwierzyć się
make upzmyślać
blinkmrugnąć
suspect ofpodejrzewać
sixteen-year old girl16 letnia dziewczyna
graduateabsolwent
the right to voteprawo do głosowania
apoligozeprzeprosiny
confess to sthprzyznać się do czegoś
1 out of 51 z 5
stutterjąkać się
masterpiecearcydzieło
smash hithit kinowy
bumperzderzak
clear outwyjaśnić
see through sbprzejrzeć kogoś