wordki.pl - nauka słówek
2016_05 Product management
autor: daraw
pillagerrabuś, grabieżca
looterszabrownik
a sickbedłoże boleści
a ringleaderprowodyr
morbid fascinationniezdrowa, chorobliwa fascynacja
preposteriousniedorzeczny, śmieszny
a fornicator, to fornicatecudzołożnik, cudzołożyć
an adulterercudzolożnik - taki po ślubie
a nitwitprzygłup, głupek
over to youoddaję ci głos
in stockna stanie
rangeasortyment, gama
a benchmarkwzorzec, punkt odniesienia
a showroomsalon wystawowy
manufactured to specwyprodukowano zgodnie ze specyfikacją
in terms ofpod względem
target groupgrupa docelowa
distribution channelkanał dystrybucji
turnoverobrót
small printdrobny druk
test of timepróba czasu
functionalityfunkcjonalność
durabilitytrwałość
product life cyclecykl życia produktu
maturitydojrzałość, nasycenie
to retoolwyposażyć w nowe narzędzia
to churn outprodukować masowo
to go ahead with sthiść z czymś do przodu
to fall below expectationsspaść poniżej oczekiwań
to fall short of one's expectationsnie spełnić oczekiwań
to statepodawać (informacje), stwierdzać, oświadczać
to withstand (attack, criticism)przetrwać, wytrzymać coś
to direct sb to sthskierować kogoś gdzieś
to featurebyć nacechowanym, wyposażonym w (o produkcie)
uneconomicalnieekonomiczny, nierentowny
feasible ( feasible plan,idea, project, alternative)realny, wykonalny (plan, pomysł, projekt, rozwiązanie)
feasibilitywykonalność, realność
fitted/equipped withwyposażony w
tackytandetny
stylishstylowy