wordki.pl - nauka słówek
30.05 -05.06
autor: malkon99
be rushed/run off your feetbyć bardzo zabieganym
fall/land on your feetznaleźć się w dobrej/złej sytuacji
get/start off on the right/wrong footrozpocząć dobrze/źle relacje
put your feet upwyluzować
put your foot downpowiedzieć uprzejmie, że coś (nie) trzeba zrobić
stand on your own (two) feetbyć niezależny
under your feetktoś powstrzymuje od pracy
sb can't deal with it any more = at the end of your tether2 nie radzić sobie z czymś
all the time = on end2 cały czas
buy the things they needed = make ends meet2 ledwo wiązać koniec z końcem
have nothing to do = at a loose end2 nie mieć nic do roboty
finally = in the end2 w końcu
about to finish = come to an end2 zmierzać ku końcowi