wordki.pl - nauka słówek
U4 work/school
autor: kakilaki
redundancy packageodprawa
graduateukończyć
intendzamierzać
apprenticeuczeń, praktykant
enrolzapisać się
envelopekoperta
resit an examegzamin poprawkowy
drop outwycofać się, wyrzucić
routetrasa