wordki.pl - nauka słówek
U4 Requirements
autor: kakilaki
Requirementswymagania
full time positionpełen etat
initialpoczątkowo, wstępnie
varietyróżnorodność
managingkierowanie
such asjak na przykład
dealing withradzenie sobie
querieszapytania
relevantistotny
preferablyraczej, chętniej
databasebaza danych
independentniezależna
deadlineostateczny termin
strictścisły
advertogłoszenie
followingnastępujące
dutyobowiązek, cło
requiredwymagany
personalindywidualny
conscientioussumienny (konszijensszns)