wordki.pl - nauka słówek
06.09 Phrasale + 9A
autor: malkon99
ask afterdopytywać się
call forodebrać
call on 2wpaść (2)
come acrossnatknąć się na
come intoodziedziczyć
count onliczyć na
deal withradzić sobie
do withoutradzić się bez
get atsugerować
get overdojść do siebie
go overprzeanalizować
join inprzyłączyć
live onżyć z
look intozbadać
look roundrozejrzeć się
make forzmierzać
pick ondokuczać
run intowpaść na kogoś
see aboutzająć się
see tozająć (dopilnować)
stand fortolerować
stand for 2kandydować
take aftermieć coś po kimś
cut down onograniczyć
catch up withdogodzić
come up againstspotkać się (z problemem)
come up withwpaść (np. na pomysł)
drop in onwpaść do kogoś
face up tozmierzyć się
feel up tomieć ochotę
get away withupiec się
get along/on withdogadać się
get on withkontynuować
get out ofunikać
get round tozabrać się za coś
get up tocoś knuć
go in forlubić, coś wybierać (woleć)
grow out ofwyrosnąć
keep up withnadążać
look down onpatrzeć z góry
look up toszanować
look forward tonie móc się doczekać
make up forwynagrodzić
put up withznosić
run out ofskończyć się
stand up forbronić
open uprozmawiać szczerze, być otwarty
make up withpogodzić się
break downzałamywać się
stick up forbronić kogoś
hit it offprzypaść do gustu
run intowpaść na siebie
actuallyrzeczywiście
currentlyobecnie
latestostatni
lastkońcowy
consequentlyjako rezultat
consistentlyregularnie
friendlyszczęśliwy
sympatheticwspółczujący
possiblymożliwie
eventuallyna końcu
nastynieprzyjemnie
have a rowkłócić się
cyberbullydręczyciel
unflatteringniepochlebny
dig upwykopać
fractionułamek
essentiallyprzede wszystkim