wordki.pl - nauka słówek
Czasowniki nieregularne
autor: Ewelina
arise/arose/arisenpojawić się, powstawać, nadarzać się
awake/awoke/awokenobudzić
be/was|were/beenbyć
bear/bore/borneznosić coś (np. cierpienie), udźwignąć coś
beat/beat/beatenzbić, pobić
become/became/becomestawać się, zostawać kimś/czymś
begin/began/begunzaczynać
bend/bent/bentzginać, nachylać
bet/bet/betzakładać się, obstawiać
bind/bound/boundwiązać, złączyć
bite/bit/bittenugryźć
bleed/bled/bledkrwawić
blow/blew/blownwiać, dmuchać
break/broke/brokenłamać
breed/bred/bredhodować, wychować
bring/brought/broughtprzynosić
build/built/builtbudować
burn/burned/burntpalić, parzyć
buy/bought/boughtkupować
cast/cast/castrzucić, zrzucić, obsadzać
catch/caught/caughtłapać
choose/chose/chosenwybierać
cling/clung/clungprzywrzeć, uczepić się
come/came/comeprzyjść, przyjechać
cost/cost/costkosztować
creep/crept/creptskradać się, zakradać
cut/cut/cutciąć, kroić
deal/dealt/dealtrozdawać, postępować, mieć do czynienia
dig/dug/dugkopać (np. w ziemi)
do/did/donerobić
draw/drew/drawnrysować, pociągnąć
dream/dreamed|dreamt/dreamed|dreamtśnić, marzyć
drink/drank/drunkpić
drive/drove/drivenprowadzić, kierować się czymś
eat/ate/eatenjeść
fall/fell/fallenpadać, upadać, spadać
feed/fed/fedkarmić, żywić
feel/felt/feltczuć
fight/fought/foughtwalczyć, bić się
find/found/foundznaleźć
fit/fit/fitpasować
flee/fled/fledumykać, uciekać
fling/flung/flungrzucić, cisnąć
fly/flew/flownlatać
forbid/forbade/forbiddenzabraniać
foretell/foretold/foretoldprzepowiadać, przewidywać
forget/forgot/forgottenzapominać
forgive/forgave/forgivenwybaczać
forsake/forsook/forsakenporzucać, zaniechać
freeze/froze/frozenzamarzać
get/got/gotdostawać
give/gave/givendawać
go/went/goneiść
grind/ground/groundzemleć, rozkruszyć, zgrzytać
grow/grew/grownrosnąć
hang/hung/hungzawieszać (coś, np. obraz)
have/had/hadmieć
hear/heard/heardsłyszeć
hide/hid/hiddenchować, ukrywać
hit/hit/hituderzać
hold/held/heldtrzymać, utrzymywać
hurt/hurt/hurtranić, boleć
keep/kept/kepttrzymać, utrzymywać (np. porządek)
kneel/knelt|kneeled/knelt|kneeledklękać, klęczeć
knit/knit|knitted/knit|knittedrobić na drutach
know/knew/knownznać, wiedzieć
lay/laid/laidpołożyć, kłaść
lead/led/ledprowadzić, przewodniczyć
leap/leapt|leaped/leapt|leapedskakać
learn/learnt|learned/learnt|learneduczyć się
leave/left/leftopuszczać, wyjeżdżać, zostawiać
lend/lent/lentpożyczać
let/let/letpozwalać
lie/lay/lainleżeć, kłaść się
light/lighted|lit/lighted|litzapalać, rozpalać, oświetlać
lose/lost/losttracić, zgubić
make/made/maderobić, produkować
mean/meant/meantznaczyć, oznaczać, mieć na myśli
meet/met/metspotykać
pay/paid/paidpłacić
prove/proved/proved|provenudowadniać, dowieść
put/put/putkłaść
quit/quit/quitrzucać, opuszczać
read/read/readczytać
ride/rode/riddenjeździć
ring/rang/rungdzwonić
rise/rose/risenpodnosić się, wzrastać
run/ran/runbiec
saw/sawed/sawnpiłować
say/said/saidmówić
see/saw/seenwidzieć
seek/sought/soughtszukać, poszukiwać
sell/sold/soldsprzedawać
send/sent/sentwysyłać, słać
set/set/setumieszczać, ustawiać
shake/shook/shakentrząść, potrząsać
shed/shed/shedzrzucać, pozbywać się
shine/shone/shoneświecić, błyszczeć
shoot/shot/shotstrzelać
show/showed/shownpokazywać
shrink/shrank/shrunkkurczyć się, zbiegać
shut/shut/shutzamykać
sing/sang/sungśpiewać
sink/sank/sunktonąć (o statku), zapadać się
sit/sat/satsiedzieć, siadać
slay/slew/slainzabijać
sleep/slept/sleptspać
slide/slid/slidślizgać się, zjeżdżać
sling/slung/slungcisnąć, miotać
speak/spoke/spokenrozmawiać, mówić
spend/spent/spentspędzać, wydawać
spin/spun/spunkręcić, zakręcić czymś/się, obrócić
split/split/splitdzielić, rozdzielać
spread/spread/spreadrozkładać, rozpościerać, rozsmarować
spring/sprang/sprungprzeskakiwać, wyskakiwać
stand/stood/stoodstać
steal/stole/stolenkraść
stick/stuck/stuckwbijać, wtykać, przyklejać
sting/stung/stungżądlić
stink/stank/stunkśmierdzieć, cuchnąć
strike/struck/struckuderzyć
strive/strove/strivenzmagać się z czymś
swear/swore/swornprzysięgać, przeklinać
sweep/swept/sweptzmiatać, zamiatać
swim/swam/swumpływać
swing/swung/swungmachnąć, zakołysać
take/took/takenbrać
teach/taught/taughtuczyć
tear/tore/torndrzeć, rozdzierać
tell/told/toldpowiedzieć (coś komuś), mówić
think/thought/thoughtmyśleć
throw/threw/thrownrzucać
tread/trod/troddenkroczyć, stąpać
understand/understood/understoodrozumieć
wake/woke/wokenbudzić
wear/wore/wornnosić, ubierać coś
weep/wept/weptpłakać, szlochać
win/won/wonwygrywać
wind/wound/woundnawijać, nakręcać, wić się
wring/wrung/wrungwykręcić, wyżąć coś, wycisnąć
write/wrote/writtenpisać