wordki.pl - nauka słówek
Phrasal Verbs - Czasowniki frazowe część 1
autor: Ewelina
answer for sthponieść konsekwencje, odpowiedzieć za coś
answer sb backodpowiadać komuś niegrzecznie, pyskować
ask after sbpytać o kogoś, dopytywać się (np. co u niego słychać)
ask sb outzaprosić kogoś (np. na randkę, spacer)
back up sbwspomagać kogoś, potwierdzać (np. kogoś relacje)
back up sthpopierać coś, potwierdzać coś (np. dowody)
blow upwybuchnąć (np. z wściekłości)
blow up sthwysadzić coś w powietrze, napompować coś
break downpopsuć się, załamywać się (np. psychicznie)
break in on sthprzerwać coś (np. konwersację)
bring down sthobniżyć coś (np. ceny, poziom czegoś)
bring up sthporuszyć coś, napomknąć (np. podczas rozmowy)
call off sthodwołać coś
call on sbodwiedzić kogoś
calm downuspokoić się
care for sbopiekować się kimś, troszczyć sie o kogoś
carry onkontynuować
carry out sthprzeprowadzić coś (np. doświadczenie, atak)
catch onzyskiwać popularność, pojąć coś
catch up with sbdogonić kogoś (np. przyjaciół na szlaku)
check up on sbsprawdzać kogoś (np. czy jest zdrowy, czy nadal nas słucha)
cheer on (sb, sth)dopingować, kibicować (np. komuś, drużynie)
cheer up sbpocieszyć kogoś, rozweselić kogoś
close up sthdobrze coś zamknąć (np. sklep na klucz, torbę na zamek)
come aroundodzyskać przytomność, przyjść, wpaść (do kogoś z wizytą)
come backwrócić
come frompochodzić skądś
come inwejść
come outpojawiać się, ukazywać się
come out of sthwyjść skądś (np. z biura, z więzienia)
come overwpaść (np. do kogoś)
come to sthdojść do czegoś (np. końca, porozumienia, decyzji)
come upzbliżyć się, dogonić, wznosić się (np. słońce)
come up with sthwpaść na coś, znaleźć coś (np. rozwiązanie problemu)
cover over sthprzykryć coś, zakryć coś (np. w celu ukrycia, zabezpieczenia)
cry out (sth)krzyczeć, wykrzykiwać coś (np. z bólu, ze strachu)
cut down on sthograniczać coś
cut off sthodciąć coś
deal with sthporadzić sobie z czymś
depend on (sth, sb)polegać na (kimś, czymś)
die outwymierać
do away with sthpozbywać się czegoś
do sb overzaatakować kogoś, napaść na kogoś
do sth overodrestaurować coś, odnowić coś (np. pokój)
do without (sth, sb)obejść się bez (czegoś, kogoś)
dress upprzebierać się
drop bywpadać, zaglądać (np. w odwiedziny)
drop out of sthzrezygnować z czegoś, rzucić coś (np. szkołę)
eat outzjeść poza domem (np. w restauracji)
fall apartrozpadać się
feel for sbwspółczuć komuś
fill in for sbzastępować kogoś
fill out sthwypełniać coś (np. formularz)
fill sb upnajadać się
fill up sthwypełniać naczynie
find outdowiedzieć się, zdać sobie sprawę
get alongradzić sobie
get along with sbmieć dobre relacje z kimś
get away with sthujść na sucho (np. jakiś występek, przestępstwo)