wordki.pl - nauka słówek
2016/09/21 Angielski - szkolnictwo/młodzież
superficiality of interestpowierzchowność zainteresowań
egocentrismegocentryzm
sophisticationwyrafinowanie
mediocreprzeciętny
sweeping statementuogólnienie
exaggerationprzesada
to aim highmierzyć wysoko
prioritypriorytet
careerkariera zawodowa
prosperitydobrobyt
to graduate fromukońćzyć
vast majorityprzeważająca większość
to join the armed forceswstąpić do wojska
to conduct a survayprzeprowadzić sondaż
lazyleniwy
undisciplinedniezdyscyplinowany
hard-workingpracowity
pollsondaż
after-school jobdodatkowa praca po szkole
to work part-timepracować na niepełny etat
delivering newspaperdostarczenie gazet
babysittingpilnowanie dzieci
leisure timeczas wolny
to participateuczestniczyć
drama clubkółko teatralne
debate teamklub dyskusyjny
bandzespół
to be involved inbyć zaangażowanym w
volunteer workpraca ochotnicza
to take care of sbopiekować się kimś
the elderlystarsi ludzie
the handicappedułomni
to clean up the natural environmentsprzątać środowisko naturalne
to raise moneyzbierać pieniądze
charitable organizationsorganizacje charytatywne
qualityjakość
to studystudiować
to be a member of society/clubbyć członkiem stowarzyszenia/klubu
to be socially activbyć aktywnym społecznie
higher educationwykształcenie wyższe
extra-mural studiesstudia zaoczne
to study for a degreebyć na wyższych studiach
to be awarded a degreeuzyskać stopień naukowy
to think aheadmyśleć perspektywicznie
to be high school graduateukończyć szkołę średnią
to have a secondary school educationmieć średnie wykształcenie
useful workpraca użyteczna
to work voluntarilypracować na ochotnika
to be very diligentbyć bardzo pracowitym
to be eager to workbyć chętnym do pracy
to join a clubzapisać się do klubu
to practise a sportuprawiać sport
to sing in a choirśpiewać w chórze
to dance in amateur clubtańczyć w zespole amatorskim
to organize a charity ballzorganizować bal na cele dobroczynne
on the contraryprzeciwnie ...
it's oppositeprzeciwieństwo
confront sth with realitykonfrontować coś z rzeczywistością
music educationmuzyczne wykształcenie
superficialpowerzchowność
shallowpłytki
sophisticatedwyrachowany
outstandingniesamowity
prosperousdobrze prosperujący
minoritymniejszość
paper-boydostarczacz gazet
baby sitteropiekunka do dziecka
to be sociablebyć towarzyski
spiritualduchowny
no insurancebez ubezpieczenia
to take an idea about sthczerpać pomysł z czegoś
catch up with the trendsnadążać za trendami
to be materialisticbyć materialistą
materialistic approach to lifematerialistyczne podejście do życia
final year of studiesostatni rok studiów
all life longcałe życie