wordki.pl - nauka słówek
phrases praca
autor: danetka
apply for a jobubiegać sie o prace
be in charge of sthkierować czyms
get promotedawansować
be part of a teambyć częścią zespołu
be responsible for sbbyć odpowiedzialnym za kogoś
be self employedprowadzić działalność gosp
deal with peoplepracować z ludzmi
do sth for a livingzarabiać na życie
do one's job wellwykonywać dobrze swoją pracę
earn one's living aszarabiać jako
fill in a formwypełnić formularz
get a bonusdostać premie
go on strikestrajkować
look for a jobszukać [racy
take a day offbrac wolne
take leavebrac urlop
take over from sbprzejmowac od kogos obowiązki
work aspracować jako
the job involvesz pracą wiąże się
work shiftspracować na zmiany