wordki.pl - nauka słówek
05/10/2016 - Angelica - Young people and independence
ordered worlduporządkowany świat
lack of supportbrak wsparcia
co-workerswspółpracownicy
pass onprzekazywać
urge to learnchęć do nauki
cultivate sthkultywować coś w kimś
communicate sth calmlykomunikować coś spokojnie
communicate in a calm waykomunikować w spokojny sposób
to originate fromwywodzić się z
belong to middle classnależeć do średniej klasy
belong to upper classnależeć do wysokiej klasy
fortunefortuna
a pinch of sthziarenko czegoś
a pich of saltzazdrościć, że ktoś coś ma
take sth with a pinch of saltbrać coś z przymrużeniem oka
pay attension tozwracać uwagę coś
assumezakładać, że
assumptionzałożenie
to be dependent onbyć zależnym od
with whom are you goingz kim idziesz
Who are you going with?Z kim idziesz (who)
sth is frustraitingcoś jest frustrujące
strictostry, surowy
to act strictlyzachowywać się surowo
there is a diffrencejest różnica
both...as well as...zarówno... jak i...
to start a new jobzacząć nową pracę
to start developing carrieerzacząć rozwijać karierę
saveoszczędzać
save for a rainy dayodkładać na czarną godzinę
incidentsincydenty
care forzależeć/troszczyć się o
achive successosiągnąć sukces
to amendpoprawiać coś
consciencesumienie
worms of consciencewyrzuty sumienia
in the eye of loww świetle prawa
adultsdorośli
full civil rightspełne prawa obywatelskie
to votegłosować
parents' consentzgoda rodziców
to own propertybyć właścicielem nieruchomości
to place a high priority on sthdawać pierwszeństwo czemuś
to rely on sbpolegać na kimś
independenceniezależność
self-sufficientsamowystarczalny
to earn moneyzarabiać pieniądze
to make choicesdokonywać wyborów
to assume responsibilityprzyjmować odpowiedzialność
to managezdołać
to settle the formalitieszałatwić formalności
to paddle one's own canoepolegać na sobie
to rent a flatwynajmować mieszkanie
to pay the billspłacić rachunki
to cope with one's problemsradzić sobie ze swoimi problemami
terrificwspaniale, kapitalnie
to be one's own masterbyć panem samego siebie
to move outwyprowadzić się
to investzainwestować
Stock Exchangegiełda
to know one's own mindwiedzieć czego się chce
to enjoy independencecieszyć się niezależnością
to be self-reliantpolegać tylko na sobie
to be resourcefulbyć zaradnym
to be full of initiativebyć pełnym inicjatywy