wordki.pl - nauka słówek
Angielski WSB 1
autor: Lubo
DiscussOmawiać, dyskutować
Duringpodczas
Severalkilka
Differentróżne
Followingnastępujący
activitieszajęcia
matchdopasować, pasować
eachkażdy
correspondingodpowiedni
areaobszar powierzchnia
whichktóry