wordki.pl - nauka słówek
Stative verbs 2
autor: martynka02
includewłączać
needpotrzebować
resembleprzypominać
wantchcieć
belong tonależeć do
dislikenie lubić
intendzamierzać, mieć zamiar
owezawdzięczać
satisfyusatysfakcjonować
weighważyć
concernsprowadzać
doubtwątpić
involveangażować
ownposiadać
seewidzieć
wishżyczyć
consist ofskładać
envyzazdrościć
knowwiedzieć
pitywspółczuć
containzawierać
exististnieć
lacknie posiadać
pleaseprosić
smellpachnieć
denyzaprzeczać
feelczuć
likelubić
possessposiadać
soundbrzmieć
impressimponować
measuremierzyć
seemwyglądać na