wordki.pl - nauka słówek
Unit 3
autor: malkon99
clutternieład
picket fencetypowy płot
deceptivemylny
compulsiveprzymusowy, nałogowy
crammed withzawalony (+) (np. śmieciami)
reluctant toniechętny (+) (by coś zrobić)
result inprowadzić do
implyzasugerować
move houseprzeprowadzić się
resistant toodporny na
attach value toprzywiązać wagę do
reach out to sbdotrzeć do kogoś
drop out of sthporzucić coś
spill outwylewać się
take outwystawić, wynosić
sort outuporządkować, naprawić
wear outznosić (ubranie)
nuggetsbryłki
sprinklingtryskający
estimatedszacowany
decipherodszyfrować
sakewzgląd
dwellermieszkaniec
descendingmalejąco
outdoorsna dworze
inheritancedziedzictwo
pleabłaganie
objectprzedmiot, obiekt
cross-culturalinterkulturalny
acquirezdobyć, uzyskać
carverzeżbić
decreedekret
demoticdemotyczny
reluctantniechętny
marblemarmur
lootzgrabić
acquisitionnabyć
ongoing joint projecttrwające wspólne przedsięwzięcie
legacydziedzictwo
abseilerosoba spuszczająca się za pomocą liny
adornozdabiać
be no strangercoś nie jest obce
bidding warslicytacja
boronbor (pierwiastek)
concerntroska
exploratorybadawczy, odkrywczy
gaugewskaźnik, miernik
hueodcień koloru
impuritynieczystość
multiple case studiesbadania rynkowe
overallw sumie, ogólnie
quarrelkłótnia, sprzeczka
reconcilepogodzić, uzgodnić
reflectodzwierciedlać, myśleć
sceptreberło
sought-afterposzukiwany, rozchwytywany
tingezabarwienie
take sth for grantedbrać coś za pewne
laundrypranie
to some extend/degreedo pewnego stopnia
result fromwynikać z
resist doing sthodmawiać coś zrobić; znaczyć
according to the recent surveynawiązując do ostatniej ankiety
take up (space)zajmować (przestrzeń)
endowfundować
ownershipposiadanie
invite sb roundzaprosić kogoś do siebie
launch (career)zapoczątkować (karierę)
obscurityniejasność
I duly went offzgodnie z planem wyruszyć
cut out forstworzony do czegoś
walk out on sthodejść od czegoś
in bulkhurtowo
household namepowszechnie znane nazwisko
gritted teethzaciśnione zęby
be out of one's mindpostradać zmysły
craftrzemiosło
account forstanowić
be bound tomieć obowiązek
one-offjednorazowy
keep a lookout /be on the lookoutuważać na coś, pilnować
recognitionuznanie, rozpoznanie