wordki.pl - nauka słówek
W pracy
carrer prospectsperspektywy zawodowe
employmentzatrudnienie
managmentzarządzanie
servise selectorselektor usług
trade unionzwiązek zawodowy
working conditionswarunki pracy
be open for buisnessbyc czynnym
get promotedawansować
be qualifiedbyc wykwalifikowanym
clock inodbić kartę zegarową
deal with peoplepracować z ludzmi
do ones job wellwykonywać dobrze swoją prace
earn livingzarabiać na zycie
give sb handpomagać komus