wordki.pl - nauka słówek
Janek pytania to be
autor: aska
Am I late?Czy jestem spóźniony?
Are you late?Czy jesteś spóźniony?
Is he late?Czy on jest spóźniony?
Are we late?Czy jesteśmy spóźnieni?
Are you late?Czy jesteście spóźńieni?
Are they late?Czy oni są spóźńienie?