wordki.pl - nauka słówek
Janek krótkie odpowiedzi
autor: aska
Yes, I am.tak jestem
No, I'm not.nie jestem
Yes, you aretak, jesteś
No, you aren't.nie jesteś
Yes, she is.tak, ona jest
No, she isn't.Nie ona nie jest
Yes, we are.tak, jesteśmy
Yes, we aren't.nie jesteśmy
Yes you are.tak, jesteście
No, you aren't.nie, jestescie
Yes they aretak oni, są
No, they aren'tnie, oni nie są