wordki.pl - nauka słówek
U6 must, schould
autor: kakilaki
suitableodpowiedni
nutorzech
exceedprzekraczać
recommendedzalecony, rekomendowany
dailycodzienny
thoroughlycałkowicie
essentialistotny
seafoodowoce morza