wordki.pl - nauka słówek
16/11/2016 - Angelica - Florence Nightingale
woubdedranny
to treatleczyć
barrackskoszary
ratszczur
blood-soakedprzesiąknięte krwią
Latinłacina
to change one's mindzmienić zdanie
to lackbrakować
a will of ironsilna wola
to comfortpocieszać
an invalid for lifekaleka na całe życie
the Order of Meritorder "Za zasługi"
to establishustanowić
extraordinary skillnadzwyczajna zręczność
party animalktoś bardzo aktywny na imprezach
party poopernieśmiały w towarzystwie
to treat a woundleczyć rany
I lack moneybrakuje mi pieniędzy
a lack of sthbrak czegoś
mouse-micel.mn. mysz
I have hardly any moneyNie mam pieniędzy (hardly)
Her attitude - HersJej postawa
attitudepodejście
She has an attitudektoś ma charakterystyczny charakter
hospitalitygościnność
hospitalszpital
hospitalisationhospitalizacja
poor conditionsbiedne warunki
health care systemsystem opieki zdrowotnej
queue -/kju/kolejka
optotianokulista
unpleasantnieprzyjemne
hygienichigieniczne
pensionrenta
shiftzmiana
in a rowz rzędu
warehousemagazyn
retailsprzedaż detaliczna
bribełapówka
de-stressodstresować
alternative medicinemedycyna alternatywna
noticablezauważalne
cope withradzić sobie z
cold bloodzimna krew
to have cold bloodzachować zimną krew
get used to sthprzyzwyczaić się
lung cancerrak płuc
acute mindostry umysł, bystry umysł
dressing woundstreat wounds - leczyć rany
bandagesbandaże
nursepielęgniarka
passageskorytarze
at the frontna froncie