wordki.pl - nauka słówek
Styl zycia, konflikty i problemy
be groundedmieć szlaban na wyjścia
break up/split up with sbzerwac z kims
cross boundariesprzekraczać granice
divorce ratewskaźnik liczby rozwodów
end a relationship with sbzakonczyc z kims zwiazek
enjoy oneself/have fun/have a good timedobrze sie bawić
fall put/have a row/have an argument/quarrel with sbpokłócić sie z kims
family valueswartości rodzinne
generation gapkonflikt pokoleń
get the shock of one's lifedoznać ogromnego szoku
get together with sbspotykać sie z kims
ground sbdać szlaban na wyjścia
have a bad relationship with sbbyć z kimś w złych stosunkach
makeup with sbpogodzic sie z kims
push the limitsprzesuwać granice
set boundariesustalać granice
talk sth throughomawiać coś